InSign

Имате ли становища, които да показват, че InSign е законно валиден?

Отговор: Да, решението inSign е създадено с принос от експерти по електронни подписи, криминалистика и киберсигурност. Разполагаме с няколко становища от водещи експерти от Германия , Чехия и България.

Съвместимо ли е решението inSign с местното законодателство?

Отговор: InSign е напълно съвместим и отговаря на параметрите за електронен подпис съгласно регламента на ЕС за eIDAS за електронни подписи (директива на ЕС №910/2014). Електронният подпис inSign може да се използва и се признава юридически в страните от ЕС. Съгласно регламента eIDAS от 01.07.2016 г. електронният подпис не може да бъде отхвърлен при доказване на автентичността на подписа.

Какъв вид или Какви типове документи могат да се подписват с InSign?

Отговор: Едно от големите предимства е възможността за подписване в допълнение към PDF документи, на други формати, като например снимки. След подписване документът винаги се конвертира в PDF формат, включително сертификати и криптирани биометрични данни.

Не е ли възможно злоупотреба с InSign подписа в системата?

Отговор: Злоупотребата с подписа е защитена с асиметричен шифър и разделянето на ключа на частен и частен ключ. Частният ключ се съхранява от независима трета страна (напр. нотариус), която няма достъп до подписаните PDF документи.

Кои устройства могат и не могат да се използват с InSign? Има ли технологични ограничения?

Отговор: Подписването е възможно на всяко сензорно („умно“) устройство – смартфон, таблет или лаптоп със сензорен екран (конвертируем). Подпис само с мишка също е възможен, ако не се изисква събиране на биометрични данни.

Какво трябва да се направи, за да започне един бизнес да използва InSign?

Отговор: На първия етап е важно да се свържете с наш представител. Нашите експерти ще представят детайлите на решението и възможностите за внедряване във вашата компания.

Как се настройва ценовата листа на услугата InSign?

Отговор: Ценоразписът на решението е изграден въз основа на желания модел на използване, според очаквания брой транзакции и подписи. Свържете се с нас за повече информация.

Какви са възможностите за инсталиране на решението? Само така наречената “облачна” услуга ли е или е възможно да се инсталира “on-premise”?

Отговор: Електронният подпис inSign може също да се управлява като услуга „Софтуер като услуга – SaaS“ в центрове за данни в Германия, Швейцария или друга страна в ЕС. Ако клиентът желае, софтуерът може да се изпълнява на негови собствени сървъри „on-premise“ или в собствен облак.

Безопасни ли са центровете за данни при избора на SaaS услуга?

Отговор: Да, центровете за данни са защитени и се проверяват редовно, отговарят на строги стандарти за сигурност, отговарящи на стандарта ISO 27001. Центровете за данни се управляват в Германия , т.е. данните не напускат ЕС и са в съответствие с регламента GDPR , или по желание на клиента в Швейцария или друга страна на ЕС. Сигурността е потвърдена от голям брой наши клиенти от банковия и застрахователния сектор.